Toalettavfall från fritidsbåtar

Från och med den 1 april 2015 är det förbjudet att släppa ut avloppsvatten från fritidsbåtar i sjö eller hav.

Förbudet gäller i svenskt sjöterritorium, det vill säga längs hela Sveriges kust, i alla sjöar och vattendrag. Det gäller toalettavfall från alla fritidsbåtar förutom de som är k-märkta.

Varför införs förbudet?

Toalettavfall innehåller bland annat fosfor och kväve, ämnen som bidrar till övergödning av våra vatten. Dessutom kan bakterier spridas via toa-avfallet, till exempel E-­colibakterien som kan ge olika infektio­ner. Barn är särskilt utsatta för smitta eftersom de sväljer mer vatten när de badar. 

Vattnet är allas vår tillgång och allas vårt ansvar. Ju renare vatten, desto skönare båtliv. För precis som skräp på marken är toalettavfall i vattnet helt enkelt fel sak på fel plats.  Det försämrar naturupplevelsen och är skadligt för miljön.

Vad ska du som fritidsbåtägare göra?

Toalettavfallet från fritidsbåten ska du tömma i någon av tömningsstationerna som finns vid fritidsbåtshamnarna. På Transportsstyrelsens webbplats hittar du en karta över de tömningsstationer som finns vid sjöar och kuster. Länk hittar du till höger. 

Fråga hamnkontoret eller båtklubben vilken avgift du behöver betala för att få tömma toalettavfallet.