Bilden visar en förskola.

Förskola, skola, fritidshem

Barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin tid i förskolor och skolor. En bra inomhusmiljö är nödvändig för att förebygga barnens hälsoproblem, till exempel allergier, överkänslighet och sjukdomar.

När du driver förskola eller skola är det många olika riskfaktorer du behöver ha kontroll på, till exempel:

  • felaktig städning
  • fuktskador
  • radon
  • ventilation

Ska du starta en förskola eller skola?

Tänk på att du måste göra din anmälan minst sex veckor innan du startar verksamheten.

Till anmälan ska du bifoga de här uppgifterna:

  • en planritning där alla fasta installationer till exempel toalett, omklädningsrum, rumsindelning, arbetsplatser, förråd är inritade
  • beskrivning av ventilationen
  • protokoll från obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
  • protokoll från luftflödesmätning
  • uppgifter, för varje rum, om antalet personer som ventilationen är dimensionerad för
  • uppgifter om radonmätning

Gör din anmälan genom att fylla blanketten du hittar på den här sidan eller under "Blanketter och e-tjänster" och skicka den till oss.

Vad händer när du skickat in din anmälan?

Din anmälan registreras i vårt ärendehanteringssystem och blir därmed en offentlig handling. Vi granskar din anmälan och eventuellt behöver vi mer information från dig. Vi bokar en tid för ett inspektionsbesök. Du kommer att få ett beslut om vilken klass vi har bedömt att din verksamhet tillhör. Det beslutet innehåller även uppgifter om vilken avgift du ska betala för vår tillsyn.

Du får betala en avgift för vår tillsyn

Vi tar ut en avgift för handläggning av anmälan. Efter att vi gjort en klassning av din verksamhet kommer du att få betala en årlig tillsynsavgift. Avgifterna är beslutade av kommunfullmäktige i respektive kommun. Du kan ta del av taxorna på vår webbplats eller på kommunernas webbplatser. 

Om din verksamhet ändras

Kom ihåg att meddela oss när du lägger ner din verksamhet. Du behöver även meddela oss om du flyttar din verksamhet eller om någon annan tar över verksamheten.

Ska du hantera mat i förskolan, skolan eller fritidshemmet?

Kommer du att servera eller tillaga mat i dina lokaler så behöver din verskamhet vara registrerad som livsmedelsföretag. Den registreringen gör du till oss, Miljösamverkan östra Skaraborg. Blankett för registrering finns på den här webbsidan.

Du behöver ha kunskap om vilka regler för att hantera mat som gäller.Det är viktigt att du och din personal känner till de risker som finns i er livsmedelshantering och hur ni arbetar för att producera säker mat.

Vi arbetar även med livsmedelskontrollen och efter registreringen får du en riskklassning av din livsmedelshantering. Din verksamhet får betala en avgift för registreringen och en avgift för den årliga livsmedelskontrollen. Avgiften är beslutat av kommunfullmäktige i respektive kommun.