Riskklassning från 2024

Från och med år 2024 inför Livsmedelsverket en ny riskklassningsmodell för livsmedelsverksamheter i Sverige. Under 2023 har Miljösamverkan klassat om befintliga livsmedelsverksamheter.

Varför en ny riskklassningsmodell?

Livsmedelsverket har beslutat om nya regler för att styra mer livsmedels­kontroll till de led i livsmedelskedjan där den är mest effektiv. Reglerna tar hänsyn till kända risker kopplade till varor och verksamheter samt syftar till att ge tydligare information och undvika att vilseleda konsumenter. Det medför att det blir mer livsmedelskontroll tidigare i livsmedelskedjan för att upptäcka och förebygga såväl hälsorisker som informationsbrister. Exempelvis kommer grossister att få mer kontroll än butiker för att upptäcka brister så tidigt som möjligt i livsmedelskedjan.

Reglerna gör även riskklassningen och kontrollen mer enhetlig, träffsäker och rättssäker i landets alla kommuner. En enhetlig bedömning av kontrollbehovet innebär exempelvis att restauranger i en kedja som verkar i flera olika kommuner kommer att riskklassas på samma sätt oavsett var i landet de ligger.

Mer information om den nya modellen för riskklassning finns på Livsmedelsverkets webbplats.