Egenkontroll- hygienisk verksamhet

En verksamhet som erbjuder hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan smitta måste vara anmäld till oss. Exempel på hygieniska behandlingar är fotvård, akupunktur, piercing, rakning med rakkniv, tatuering och kosmetisk tatuering eller andra behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument.

Det är du som bedriver en verksamhet eller utför åtgärder som är ansvarig för egenkontrollen. Du måste ha en egenkontroll så fort din verksamhet omfattas av miljöbalken. Det vill säga redan när det finns en risk för att verksamheten kan medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön.

Vad är egenkontroll?

Egenkontroll är ett förebyggande arbete där du ska planera och ha kontroll över verksamheten för att minska påverkan på hälsa och miljö. Det är en återkommande process där du planerar, genomför, följer upp och förbättrar egenkontrollen kontinuerligt.

Alla som driver en verksamhet som är anmälningspliktig, omfattas av förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Det innebär att du är skyldig att ha en dokumenterad egenkontroll. I egenkontrollen skriver du ner vilka rutiner du har och hur du arbetar för att förebygga miljö- och hälsorisker. Syftet med egenkontrollen är att du ska få ett verktyg för att skydda människors hälsa och miljön på bästa sätt.

Lagstiftningens krav på egenkontrollens omfattning beror på vilken typ av verksamhet du har, dess storlek och vilka risker som finns med verksamheten. För att egenkontrollen ska vara ett kvalitetshöjande verktyg för din verksamhet är det viktigt att du regelbundet ser till att den är aktuell och uppdaterad.

Egenkontrollen ska ge dig svar på:

Vad ska göras?

När ska det göras?

Hur ska det göras?

Vem är ansvarig för utförandet?