Frågor och svar om lantbruket och miljön

Här listar vi frågor som rör lantbruk och miljön. Du kan ställa frågor till oss. Om du uppger din e-post adress så skickar vi svaret till dig. Frågan kan också publiceras här på sidan.

Är det tillåtet att i nitratkänsligt område sprida flytgödsel (eller urin) på vall, efter tredje skörd, och sedan plöja upp vallen senare under hösten utan någon efterföljande höstsådd?

Nej, i nitratkänsligt område är det inte tillåtet.

I Jordbruksverkets föreskrifter definieras växande gröda som: en väl etablerad gröda sådd i normal tid och med normal utsädesmängd. vid höstspridning i växande gröda ska grödan vara avsedd för övervintring och möjlig för skörd. Grödan anses som växande även om tillväxten tillfälligt har upphört på grund av låg temperatur.

Viktiga datum för nitratkänsliga områden

På Jordbruksverkets webbplats kan man läsa

1 augusti–31 oktober får du bara sprida stallgödsel och organiska gödselmedel i växande gröda eller före sådd. Den växande grödan ska vara avsedd för övervintring och får inte vara en fånggröda.

1 oktober–31 oktober får du ändå sprida fasta gödselslag i både växande gröda och på obevuxen mark. Fastgödsel från fjäderfän får dock under denna period bara spridas i växande gröda. Som fasta gödselslag räknas gödsel som kan lagras till minst 1 meter utan stödvägg, som till exempel djupströbädd. På obevuxen mark ska gödseln blandas in i ett markskikt som är minst tio cm djupt inom tolv timmar.

1 november–28 februari är det förbjudet att sprida gödselmedel.

 

Vilka områden är nitratkänsliga?

Det nitratkänsliga området i Västra Götalands län omfattar olika församlingar.

Falköpings kommun

Bjurum, Borgunda, Broddetorp, Brunnhem, Dala, Falköping, Floby, Friggeråker, Gudhem, Gökhem, Göteve, Håkantorp, Hällestad-Trävattna, Högstena, Karleby, Luttra, Marka, Mularp, Segerstad, Skörstorp, Slöta, Stenstorp, Södra, Kyrketorp, Sörby, Tiarp, Torbjörntorp, Ugglum, Ullene, ValtorpVilske-Kleva, Åsle, Östra Tunhem, Grolanda-Jäla*, Börstig*, Kinneved*

Hjo kommun

Mofalla*, Fridene*, Korsberga*

Karlsborgs kommun

Inte någon församling ingår i det nitratkänsliga området.

Skövde kommun

Samtliga församlingar i  Skövde kommun är nitratkänsligt område.

Tibro kommun

Tibro församling*

* Dessa församlingar ingår i nitratkänsligt område från och med 1 januari 2013. De strängare reglerna gäller från och med den 1 januari 2014.

Läs gärna mer om nitratkänsligt område på länsstyrelsen webbplats.

 

Varför får man inte räkna in träda som gödslas och skördas i spridningsarealen?

Vi har frågat länsstyrelsen som har gett oss detta svar:

På areal som skördas får man sprida gödsel. Därmed kan vissa trädor få räknas in i spridningsarealen.

Nu har det blivit ett vattenskyddsområde runt Vättern och tillflödena till den. Måste jag då som lantbrukare ha tillstånd för kemisk bekämpning?

Befintliga verksamheter omfattas av en övergångsbestämmelse som gäller i två år. De behöver därför inte ha tillstånd för kemisk bekämpning förrän den 1 mars 2016.

Nya verksamheter däremot omfattas av kravet på tillstånd från den 1 mars 2014.