Fakturor till Miljösamverkan

Den 1 april 2019 trädde en ny lag i kraft som innebär att fakturor till offentlig sektor måste vara elektroniska. Detta innebär att alla leverantörer till Miljösamverkan måste skicka e-fakturor.

Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade så väl som direktköp, där betalning sker mot faktura. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan det aktuella datumet omfattas dock inte retroaktivt av lagen.

Hur påverkas du som är leverantör till Miljösamverkan av lagen om e-fakturor?

Om du är en leverantör med ett befintligt avtal så gäller de villkor som är avtalade kring faktureringen avtalstiden ut. För alla övriga leverantörer gäller att fakturor ska skickas till oss via PEPPOL nätverket och ska vara antingen i formatet PEPPOL BIS Billing 3.0 eller Svefaktura.

Så här gör du

Kan ni skicka e-fakturor via ert affärssystem?

Har du aldrig skickat en e-faktura till Miljösamverkan östra Skaraborg? Hör med din affärssystemleverantör vilka möjligheter de erbjuder. Det flesta affärssystem kan idag skicka e-faktura. Informera er systemleverantör att ni vill skicka genom PEPPOL nätverket, alternativt gör ändringen själv direkt i ert system.

Kan ni inte skicka e-fakturor idag?

Är du en leverantör som endast skickar ett mindre antal fakturor till oss per år? Då kan du skapa ett konto hos vår samarbetsleverantör Inexchange och genom deras webb-portal skicka upp till 100 st e-fakturor per år till oss kostnadsfritt. Gå in på inexchange.se och skapa ert konto där.

E-faktura uppgifter

Miljösamverkan östra Skaraborgs Peppol-ID är: 0007:2220002865

De format som kan användas är PEPPOL BIS Billing 3 eller Svefaktura 1.0.

OBS! Från och med 1 april 2021 vill Miljösamverkan östra Skaraborg enligt SFTI:s rekommendationer enbart ta emot e-faktura enligt formatet Peppol BIS Billing 3.

E-faktura referens

Alla leverantörsfakturor som inkommer till Miljösamverkan östra Skaraborg ska innehålla referensen YY351000. Referensen lämnas vid beställningstillfället.