Miljöfarlig verksamhet - anmälningsplikt och tillståndsplikt

Behöver du göra en anmälan eller få ett tillstånd?

Verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga listas i miljöprövningsförordningen (2013:251).

Du får inte starta en sådan verksamhet utan att först anmält den eller fått ett tillstånd.

Det finns fyra klasser för så kallad miljöfarlig verksamhet:

  • A-verksamheter kräver tillstånd från miljödomstolen (Exempel: anläggningar som hanterar större mängder farligt avfall och anläggningar för tillverkning av cement.)
  • B-verksamheter kräver tillstånd från länsstyrelsen (Exempel: bergtäkter och större avloppsreningsverk.)
  • C-verksamheter kräver anmälan till tillsynsmyndigheten, som är Miljönämnden Östra Skaraborg. (Exempel: bensinstationer och kemtvättar.)
  • Övriga verksamheter kräver varken tillstånd eller anmälan (till exempel mindre bilverkstäder.)

Anmälan om ändring verksamhet

Om du ändrar en verksamhet kan du också behöva göra en anmälan till Miljösamverkan Östra Skaraborg. Om ändringen har betydelse ur störningssynpunkt för miljön och människors hälsa ska den anmälas. Detta gäller för C-verksamheter och i vissa fall även för B-verksamheter. Produktionsökning är ett exempel på en ändring som kan vara anmälningspliktig.

Andra regler om anmälningsplikt och tillståndsplikt

Tänk på att det även finns andra regler om anmälningsplikt och tillståndsplikt enligt miljöbalken som inte är kopplade till A-, B- eller C-verksamheter. Vissa regler gäller både för privatpersoner och företag. Du behöver till exempel göra en anmälan eller få ett tillstånd om du vill anlägga ett enskilt avlopp eller installera en värmepump för berg- eller jordvärme. 

Övrig information

För mer information, kontakta din branschorganisation eller kontakta vår kundtjänst.