Kemikalier

Det används ett stort antal kemikalier i samhället idag, både i hemmet och yrkesmässigt. En del av dessa produkter innehåller ämnen som är miljö- och hälsofarliga.

Byt ut farliga produkter

När det är möjligt ska kemiska produkter bytas ut mot mindre farliga produkter, för att skydda människor och miljö. Detta regleras av produktvalsprincipen i miljöbalken. Produktvalsprincipen gäller både för den som använder eller försäljer kemiska produkter yrkesmässigt och för oss alla som privatpersoner.

Vår tillsyn av kemikalier

I vår tillsyn kontrollerar vi att företagen hanterar och förvarar kemiska produkter på rätt sätt samt att kemikalier som säljs i förpackningar i handeln är rätt märkta och korrekt tillslutna.
 
Vi arbetar också för att kemiska produkter byts ut mot sådana som är mindre farliga för människors hälsa och miljön. I detta arbete ingår även att få stora kemikaliehanterare att utreda och minska riskerna för stora kemikalieolyckor. Vi är även remissinstans i tillståndsfrågor.
 
I tillsynen ingår både yrkesmässiga och andra användare av kemiska produkter. Vi handlägger även tillståndsärenden gällande viss spridning av bekämpningsmedel och växtskyddsmedel.