Dricksvatten för livsmedelsföretagare

Är du livsmedelsföretagare med egen brunn?

Då kan du behöva göra en anmälan om registrering för din brunn till oss på Miljösamverkan östra Skaraborg.

Vilka omfattas?

Offentliga och kommersiella verksamheter som inte får sitt vatten från kommunen alternativt från en dricksvattenförening. Exempel på kommersiella verksamheter är bland annat restauranger, caféer, bed and breakfast, rum- och stuguthyrning. Exempel på offentliga verksamheter är skolor, förskolor, pedagogisk omsorg, kyrkor och bygdegårdar. Om du hyr lokalen där din verksamhet bedrivs är det fastighetsägaren som ska göra en anmälan om registrering för dricksvattnet.  

Vi kontrollerar

Vi kommer, efter att din brunn registrerats, att göra regelbunden tillsyn på denna. Vid en sådan tillsyn kan vi bland annat komma att kontrollera följande:

  • Brunnens placering
  • Underhåll (till exempel brunnslock)
  • Följs fastställt undersökningsprogram rörande provtagningsfrekvens och parametrar
  • Vad gör du vid otjänligt vatten

Vill du veta mer?

Mer information om dricksvatten finns på Livsmedelsverkets webbplats.