Miljöbarometern för östra Skaraborg

Miljöbarometern för östra Skaraborg är en extern webbplats där du kan få reda på miljötillståndet i östra Skaraborg.

Ett stort antal indikatorer gör att du kan följa miljöutvecklingen i kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.

Du kan till exempel få reda på badvattenkvaliteten, om vattendragen och sjöarna är övergödda och vilken kvalitet grundvattnet har. Du kan även få en överblick över hur stor del av befolkningen som är besvärade av buller.

Kommunernas framtidsplaner för energi och klimat

Du kan även ta del av kommunernas planer för framtiden, till exempel Falköping och Skövde energi och klimatstrategi/plan.