Speciella krav för vissa lokaler

På vissa typer av lokaler ställs olika krav för att uppnå god hygien. Exempel på sådana är lokaler för akupunktur, fotvård, håltagning (piercing) och tatuering. 

Akupunktur

Särskild information finns att läsa i Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet (SOSFS 2006:4).

Fotvård

  • I fotvårdslokaler bör vask med dubbla hoar finnas. En för rengöring av redskap och en utslagsvask.
  • För att förebygga smittspridning bör instrument som används flera gånger steriliseras efter varje kund.
  • Fotkar bör förses med insatsskydd av engångsmaterial eller rengöras samt desinfekteras mellan varje kund.

Håltagning

  • Instrument för håltagning i till exempel öron ska vara steriliserade och av engångstyp. 
  • Före håltagningen rengörs huden med desinfektionsvätska. 
  • Håltagningsörhängen bör aldrig vara av material där nickel ingår. Vid håltagningen bör kunden informeras om risken för nickelallergi.

Tatuering

  • Information finns i Socialstyrelsens broschyr "Piercing och tatuering - hälsorisker samt gällande lagar och regler".
  • Ytterligare information finns att läsa i Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet (SOSFS 2006:4).