Egenkontroll

Syftet med företagets egenkontroll är att minska riskerna i livsmedelshanteringen.

Bedriver du en verksamhet där livsmedel hanteras, till exempel en restaurang eller en butik, måste du enligt livsmedelslagstiftningen upprätta ett system för att kontrollera din verksamhet. 
Syftet med företagets egenkontroll är att minska riskerna i livsmedelshanteringen så att alla livsmedel blir säkra att äta samt har rätt märkning och sammansättning.
 

Kvalitetssäkring

För att veta att du serverar eller säljer säker mat måste du gå igenom din verksamhet för att se vilka risker som finns. När du har hittat riskerna måste du förebygga dem. En risk är när du kyler ner mat som varit varm eftersom bakterier kan börja växa om inte nedkylningen går tillräckligt snabbt. Det här kan du förebygga genom att du kontrollerar att nedkylningen går tillräckligt snabbt och att maten blir tillräckligt kall. Detta kallas på fackspråk för HACCP.
 
Din egenkontroll ska grunda sig på HACCP enligt ovan. Du som livsmedelsföretagare ska se till att de som ansvarar för er egenkontroll har tillräcklig utbildning i HACCP.
 
Program för egenkontroll grundat på HACCP kommer att bedömas i samband med godkännandeprövning av verksamheten. Som tillverkare eller säljare tar du ansvar för att dina produkter uppfyller kraven på hygien och redlighet. (Exempel på redlighet är att märkningen är rätt, det vill säga att kunden får det som står på förpackningen.) En fungerande egenkontroll ger dina produkter en kvalitet som du med säkerhet kan stå för!
 

Mer information

Du kan läsa mer allmänt om företagets egenkontroll på livsmedelsverkets webbplats.
Vill du ha förslag på hur du kan utforma ditt program för egenkontroll kan du hitta bra exempel på Livsmedelsverkets webbplats under "Branschriktlinjer".