Registrera livsmedelsanläggning

Lämna in din anmälan minst 10 arbetsdagar innan du ska starta din verksamhet.

Registrering av livsmedelsanläggning

Du måste registrera din livsmedelsanläggning senast 10 dagar innan du planerar att starta. Använd gärna vår e-tjänst direkt här på webben. Webbplatsens översättningsfunktion fungerar även i e-tjänsten och kan vara till hjälp vid infyllandet. Vill du hellre använda vårt forumlär eller papperblankett så skriver du ut denna och skriver under innan du skickar in den till oss.

En registrering innebär att vi vet om att ditt företag finns, på vilken plats det finns och vilken verksamhet som du bedriver. Du får starta verksamheten tio arbetsdagar efter att du har lämnat anmälan till oss.

Även om du driver ett ambulerande livsmedelsföretag i ett fordon som förflyttas ska det vara registrerat. Registreringen ska du göra i den kommun där du huvudsakligen kommer att bedriva verksamheten.

En verksamhet som inte är registrerad får inte startas. Vi är skyldiga att åtalsanmäla alla verksamheter som drivs utan att vara registrerade eller godkända.

Tänk på att registreringen för verksamheten är knutet både till ägaren och till lokalen. Därför upphör registreringen vid ägarbyten eller bolagsförändring (ändring av organisationsnummer). Byter verksamheten namn eller lokal så måste du lämna in en ny anmälan om registrering.

Du som är på gång att starta eller ta över ett livsmedelsföretag kan hitta mer information på Livsmedelsverkets webbplats, till exempel "Starta och driva livsmedelsföretag".

Dricksvatten

Om din livsmedelsverksamhet tar dricksvatten från en egen brunn eller får vatten från en förening så ska du anmäla även dricksvattenhanteringen till oss. Det gör du samtidigt som du anmäler din livsmedelsverksamhet.

Avgifter

Vi tar ut avgifter för registrering och kontroller. Avgiften för registrering motsvarar en handläggningstimma, drygt tusen kronor. Avgiften för den årliga kontrollen beror på vilken riskklass livsmedelsverksamheten placeras i. Du kan läsa mer om våra avgifter här på webben. Riskklassningen gör vi tillsammans med dej vid det första kontrolltillfället.    

Meddela om din verksamhet förändras

Som livsmedelsföretagare ska du upplysa oss om betydande ändringar i verksamheten sker, eller om verksamheten upphör. Betydande ändringar kan till exempel vara ägarbyte, ombyggnationer, förändringar i sortiment eller tillverkningssätt, nya processer eller större förändringar i produktionsvolym. Registreringen för verksamheten är knutet både till livsmedelsföretagaren och till lokalen.
 

Övrig information

Du kan behöva söka bygglov eller göra en bygganmälan innan du startar din livsmedelsanläggning. Du kan också behöva installera en fettavskiljare. Kontakt ansvarig förvaltning/avdelning på din kommun.