Traktor som besprutar fält

Miljötillsyn vid hantering av växtskyddsmedel

I EU:s förordning (2017/625) om kontroll i livsmedelskedjan, kontrollförordningen, finns krav om att behörig myndighet med regelbunden frekvens ska utföra tillsyn hos samtliga aktörer inom växtskyddsmedelsområdet.

Miljösamverkan inventerar under våren 2024

Miljösamverkan har under våren startat ett inventeringsarbete inför kommande miljötillsyn av hantering av växtskyddsmedel för att kartlägga vilka som ska ha tillsyn. Med anledning av detta skickas brev ut till dem, som enligt uppgifter från Jordbruksverket, hanterar växtskyddsmedel i någon form.

Tillsyn

Hanterar du växtskyddsmedel kommer Miljösamverkan genomföra tillsyn hos dig. Inför tillsynen kommer du få mer information från oss och när vi är på plats kan vi göra en bedömning av om eller hur ofta det är rimligt att du får tillsyn.

Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket har tillsammans tagit fram en tillsynsvägledning vilken Miljösamverkan kommer att utgå från vid tillsynen.

Kontakta oss

Kontakta oss om du inte hanterar växtskyddsmedel och inte heller anlitar någon som hanterar växtskyddsmedel åt dig. Kontakta oss också om du har haft en lantbruksverksamhet som nu har en annan ägare. 

FAQ med vanliga frågor och svar

Vi har i samband med brevutskicket sammanställt en FAQ med vanliga frågor och svar, som du kan ta del av här: FAQ.