Kyltorn

Har du en verksamhet med kyltorn? Då ska du anmäla detta till Miljösamverkan, enligt ny bestämmelse som började gälla den 1 februari 2024.

Vad är kyltorn?

Ett kyltorn är en anläggning som används för att avlägsna överskottsvärme från en kylprocess. Nedkylning sker genom att vatten tillförs i luftflödet vilket gör att det bildas aerosoler (fin vattendimma). Kyltorn används bland annat vid olika industriella processer samt till luftkonditionering.

Risk för legionella

Det finns fall där utbrott av legionella har kunnat knytas till kyltorn. Kylvattnet i kyltornet håller ofta en temperatur som gynnar tillväxt av legionellabakterier. Eftersom det bildas aerosoler i processen finns det risk att bakterier sprids långa sträckor via de små vattendroppar som uppstår. Risken för legionella är ett av skälen till att anmälningsplikt införs.

Kyltorn är anmälningspliktiga

Från den 1 februari 2024 är det förbjudet att utan anmälan uppföra eller använda kyltorn. Befintliga kyltorn behöver också anmälas. Kyltorn som redan är anmälda behöver inte anmälas igen det samma gäller även kyltorn som används i en verksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen.

Verksamhetsutövare som anmäler ett nytt kyltorn får inte uppföra eller använda det förens tidigast 6 veckor efter att en komplett anmälan skickats in till Miljösamverkan.

Verksamhetsutövare som påbörjat uppförande eller användning av kyltorn före den 1 februari 2024 ska anmäla kyltornet senast den 31 december 2024.

För verksamhetsutövare som påbörjat uppförandet eller användningen av ett kyltorn efter den 1 februari 2024 gäller anmälningsplikten från och med den 1 augusti 2024.

Miljösamverkan tar ut en avgift för anmälan av kyltorn.

En skriftlig egenkontroll krävs

Alla verksamheter som använder kyltorn är anmälningspliktiga och omfattas av förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Egenkontrollen ska innehålla rutiner för kontroll, skösel, ansvarfördelning, riskbedömning, kemikalieförteckning samt att drftstörningar anmäls.

E-tjänst för anmälan av kyltorn

Anmäl kyltorn via vår e-tjänst.

Har du frågor om anmälan av kyltorn är du välkommen att kontakta oss via info@miljoskaraborg.se