Avfall från fritidsbåtshamnar

Från och med 1 maj 2023 gäller en ny föreskrift om avfallshantering i fritidsbåtshamnar (TSFS 2023:12). Den baseras på EU-direktiv 2019/883/EU om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall. Föreskriften syftar till att minska nedskräpning i hav, sjöar och vattendrag.

Den nya föreskriften tydliggör och utökar kraven på fritidsbåtshamnarna att hantera avfall på rätt sätt. Tillsynen har därutöver flyttats från Transportstyrelsen till kommunerna. Det är Miljönämnden östra Skaraborg som har tillsynsansvaret för fritidsbåtshamnarna i kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. 

Hamnarnas ansvar

Föreskriften ställer krav på hamnarna att de har mottagningsanordningar som fungerar som de ska, att de har rätt kapacitet, är rätt placerade och kan repareras utan dröjsmål om de går sönder.

Nytt krav på fritidsbåtshamnarna är även att planen för mottagande och hantering av avfall ska skickas in till kommunen (Miljsösamverkan östra Skaraborg) för godkännande. Tidigare har det bara funnits krav på att hamnen har en upprättad plan.

Har hamnen ingen plan för avfallshantering eller tillräckliga mottagningsanordningar kan kommunen (Miljösamverkan östra Skaraborg) utfärda sanktionsavgift (från och med januari 2024).

Kravet omfattar de fritidsbåtshamnar som har utrymme för fler än 25 fritidsbåtar. Allt som ska ingå i avfallshanteringsplanen framgår av 5 kap. 7 § TSFS 2023:12. 

Skicka in plan senast 31 december 2023

Använd gärna Transportstyrelsens blankett för planen https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/blanketter/sjofart/fritidsbatar/tss7209t-avfallshanteringsplan-for-fritidsbatshamnar.pdf

Vi vill gärna att ni skickar in avfallshanteringsplanen via vår e-tjänst ”Följ och komplettera dina miljöärenden” https://etjanst.miljoskaraborg.se/MMKOMPL. Ni behöver ha digitalt bank‑id för att kunna använda e-tjänsten. Det går också att skicka planen via e-post eller med vanlig post.