Döda djur

Det är förbjudet att gräva ner större djur som självdött eller avlivats. Det är inte tillåtet varken ute i naturen eller på din egen tomt.

Produktionsdjur (kor, grisar, får etc.)

Det finns företag som hämtar döda djur. De döda djuren körs till godkända anläggningar och går slutligen till förbränning. För lantbrukets djur är Svensk lantbrukstjänst det enda företag som har riksomfattande insamling av kadaver. På företagets webbplats kan du hitta en lokal entreprenör. Du kan även kontakta din veterinär eller länsstyrelsen för att få information om lokala entreprenörer.

Hästar

Nedgrävning av hästdjur är undantaget från förbudet att gräva ner större djur. Numera krävs inte något tillstånd för att gräva ned en död häst, däremot ska nedgrävningen ske så att risker minimeras. Välj platsen för nedgrävningen med omsorg. Avstånd till bostadshus och framtida bebyggelse ska vara så stort som möjligt. Läs mer på vår webbsida om hästbegravning.

Mindre sällskapsdjur

När du ska ta hand om din döda hund, katt eller kanin finns det flera olika alternativ. Har du anlitat en veterinär för att avliva ditt sällskapsdjur så fråga vilka alternativ som veterinären rekommenderar. Tänk på att även minigrisen och dvärggeten räknas som sällskapsdjur.

Här är några exempel på hur du kan begrava ditt sällskapsdjur:

  • Det finns en minneslund för sällskapsdjur i Skövde. En djurkyrkogård finns även i Stenum utanför Skara. Den sköts av Djurens Vänner i Skara.
  • Du kan lämna ditt döda djur till smådjurskremering. Tortens smådjurskremering finns utanför Floby i Falköpings kommun och de kremerar mindre sällskapsdjur.
  • Fråga gärna din veterinär, som troligen kan hjälpa till att ordna så att ditt husdjur får ett värdigt slut.

Under vissa omständigheter får du gräva ner ditt döda sällskapsdjur på din egen fastighet

  • Graven ska vara så djup att andra djur hindras från att gräva upp kroppen.
  • Om du har egen vattentäkt så ska kroppen grävas ner minst 100 meter från vattentäkten. 

 
Det är också tillåtet att lägga djurkroppen (gäller mindre sällskapsdjur) i den gröna soptunnan. Paketera den i så fall i en plastpåse som försluts ordentligt.

Vilda djur

Vilda djur omfattas inte av kravet på insamling och destruktion. Men misstänker du att djuret bär på en smittsam sjukdom ska du kontakta Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Slaktrester från jakt

Slaktavfall från vilt, till exempel älg eller rådjur, får lämnas kvar i skogen.

Avfallet kan locka rovdjur, husdjur och skadedjur. Lämna det därför inte i närheten av motionsspår, vandringsleder eller bostadshus. Avståndet till bebyggelse ska vara så stort att det inte riskerar att skapa olägenheter (ett riktvärde är minst 2 km).

Närmare än 2 km från bostäder ska slaktavfallet grävas ned så djupt att det inte kan grävas upp av rovdjur. Det ska inte läggas i närheten av vattendrag. Det ska även vara ett skyddsavstånd på minst en meter till grundvattnet. Du bör inte gräva ner större mängder slaktavfall på samma plats.

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om slaktavfall från jakt.