bilden visar några hantlar.

Gym och idrottsföreningar

Vad kan gymmet eller idrottföreningen göra för att minska risken för att sprida smitta?

Infektioner kan spridas på olika sätt, direkt mellan människor eller via olika föremål, till exempel träningsredskap och mattor.

Här följer några förslag till åtgärder för att minska risken för smittspridning:

  • Utse en person som har ansvaret för att regelbundet rengöra mattor och utrustning. Det är inte säkert att städningen av lokalerna omfattar städning av redskap
  • Ha beredskap för att under träningen kunna ta hand om sår eller skador där någon börjar blöda. Det ska vara möjligt att ha tillgång till städutrustning och det behöver finnas tillgång till lämpligt förband att täcka sår med
  • Se till att de som tränar har täckt sår som vätskar. Om såret inte kan täckas på ett bra sätt behöver föreningen/gympersonalen uppmana träningsdeltagaren att avstå från träning tills såret är läkt

Se till att ditt gym har bra rutiner som du följer

Även om du inte behöver anmäla till oss att du driver ett gym eller träningslokal så har vi ändå tillsyn enligt miljöbalken av din verksamhet. Det innebär att vi kan göra besök eller ha andra kontakter med gymmet, träningslokalen eller idrottsföreningen.

Det är viktigt att du har fungerande rutiner för att se till att lokaler och utrustning  hålls i gott skick. Sådana rutiner kan till exempel röra:

  • städning, rengöring, skötsel och felanmälan av lokaler och utrustning
  • hantering av avfall
  • hygien- och smittskyddsrutiner

 

Du behöver även ha kontroll på att:

  • ventilationen är rätt dimensionerad, att den fungerar och att den underhålls
  • varmvattnet är tilllräckligt varm så att legionellabakterier inte växer till 
  • lokalerna är fria från fuktproblem och mögel
  • ljudnivåerna i träningslokalen inte är för höga

 

Allt detta innebär att du behöver ha en egenkontroll.