Bild på två personer, livsmedelsföretagare och miljöinspektör som tittar i ett kontrollkort vid en livsmedelskontroll.

Livsmedelskontroll

Vi arbetar för att konsumenterna ska få säkra livsmedel.

Vi har ett uppdrag att utföra kontroll på restauranger, livsmedelsbutiker, skolor, bagerier och andra som hanterar livsmedel yrkesmässigt. Det är lika viktigt var och hur livsmedlen produceras som att de som tillagar och hanterar maten har god kunskap om mat och hygien.
 

Offentlig livsmedelskontroll

Vi arbetar med kontroller på olika sätt för att konsumenten ska få säkra livsmedel: 

  • Genom att besöka verksamheterna, ställa krav och ge information.
  • Ta stickprover på livsmedel för att analysera till exempel bakterier, kemiska tillsatser eller tungmetaller.
  • Kontrollera att märkningen stämmer, att företagets egen kontroll fungerar, att temperaturen i kylar och frysar hålls, att hygienen i lokalen är bra och att utrustning, redskap och hantering är säkra.
 
Vi tar ut avgifter för registrering och kontroller. Avgifternas storlek beror på vilken riskklass livsmedelsverksamheten placerats i. Mer information om avgifter och riskklassifiering finns på sidan.

Vill du veta hur restauranger i området klarade den senaste livsmedelskontrollen?

Hör av dig till oss så kan vi berätta vad vi har kontrollerat och vad det blev för resultat.