Anslagstavla

Detta är Miljösamverkan östra Skaraborgs anslagstavla.

När ett protokoll är publicerat på anslagstavlan går det att överklaga besluten i det. För att ha rätt att överklaga måste du vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i någon av kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde eller Tibro.

Överklagandet måste ha kommit in till Miljösamverkan inom tre veckor från det att det justerade protokollet har anslagits på Miljösamverkans anslagstavla, se datum i tillkännagivandet för respektive protokoll.

Vill du veta mer om hur du överklagar beslut från direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg och Miljönämnden östra Skaraborg så klicka här.

Anslag