Tält med tillfällig matsservering syns bakom en fontän och blommor. Även tillfälliga livsmedelsverksamheter ska vara registrerade hos miljönämnden.

Tillfälliga verksamheter

Nästan alla tillfälliga verksamheter ska registreras och kontrolleras.

Om du vill starta en tillfällig verksamhet ska du meddela detta till oss. De flesta tillfälliga verksamheter ska registreras även om det finns några undantag. Är du osäker kan du alltid kontakta oss.

All livsmedelshantering som innebär att du tillgängliggör ätbara produkter för andra är livsmedelsverksamhet. Det spelar ingen roll om du tar betalt eller inte.

Enstaka tillfälle

Livsmedelsverksamhet utan krav på registrering kan röra sig om en tillfällig livsmedelsverksamhet som sker vid enstaka tillfällen per år. Om du som privatperson eller förening vill sälja eller servera livsmedel måste du i vissa fall anmäla din verksamhet för registrering till Miljösamverkan östra Skaraborg. 

Livsmedelshantering som endast sker vid enstaka tillfällen under ett år behöver i regel inte anmälas till Miljösamverkan östra Skaraborg. Sådana tillfällen kan vara försäljning av livsmedel vid en festival, en marknad, ett sportevenemang eller liknande. Antalet tillfällen som du kan bedriva en livsmedelsverksamhet utan att vara registrerad är 10 gånger under ett år. Om du ska fortsätta att bedriva verksamheten även kommande år behöver du anmäla din verksamhet för registrering.

Återkommande hantering

Vill du erbjuda produkter vid återkommande tillfällen som till exempel Reko-ring, olika marknader och festivaler eller kanske idrottsföreningens matcher? Då behöver verksamheten finnas registrerad hos oss.

Säsongsberoende verksamhet

Vill du driva ett sommarcafé, sälja glass i hamnen eller kaffe i skidbacken? En registrering är nödvändig oavsett hur lång tid du vill ha öppet. Om din verksamhet endast kommer att vara öppen en mindre del av året så justeras avgiften och antalet besök därefter.

UF-företag

Går du i skolan och har Ung Företagsamhet på schemat? Kul!

Vill ni hantera livsmedel i ert UF-företag så behöver det troligen vara registrerat hos oss efterssom ni kommer att bedriva ert företagande under en längre tid. Om all er livsmedelshantering sker vid ett och samma tillfälle och försäljningen sedan sker vid ett enda tillfälle så behövs däremot ingen registrering.

Avgift för registrering

Att registrera en livsmedelsverksamhet kostar strax över tusen kronor.
Utöver registreringsavgiften så kommer din verksamhet att få betala en årlig kontrollavgift. Hur stor avgiften blir beror på vilken typ av verksamhet du kommer att bedriva. Om du endast säljer förpackade livsmedel så blir avgiften lägre än om du hanterar rått kött. 

Du kan läsa mer om avgifterna i taxan som är beslutat av kommunfullmäktige i respektive kommun.