Autoklaver

B-autoklav

Om du vill sterilisera rörformiga instrument såsom tuber och rörformiga stansar, så behöver du ha en B-autoklav. Det är en vacuumautoklav med flera upprepade vacuumcykler, så att vattenånga av rätt temperatur ska spridas i hela autoklaven, genom alla instrument. Du ska förpacka instrumenten innan de läggs i autoklaven så att de därmed behåller sin sterilitet även efter att du tagit ut dem ur autoklaven.

Eftersom man endast kan köra oförpackade instrument i en N-autoklav så kan den inte ge sterila instrument. När man öppnar autoklaven efter körning så bryts den sterilitet som uppnåtts i körningen och instrumenten blir bara höggradigt rena.

Validering

Du behöver se till att din autoklav valideras regelbundet, minst en gång per år. Validering innebär att en tekniker utför en serie tester för att kontrollera att autoklaven fungerar som den ska. En autoklav ska valideras på plats i verksamhetens lokal vid installationen. Kontroll av att detta görs behöver ingå som en del av din egenkontroll. En ny validering behöver även utföras om du byter lokal.

När vi besöker dig för inspektion behöver du kunna visa upp dokument som redogör vilken typ av autoklav du har och vilka valideringar och uppföljande processkontroller du har gjort.

Vid autoklavering av instrument

För att kontrollera att varje körning har gett sterila instrument, behöver du använda en indikatortejp eller sticka som läggs i autoklaven vid varje körning.