Fakturor från Miljösamverkan

Tillsyn och prövning ska inte bekostas av samhället – utan av företaget eller personen som söker tillstånd eller som är föremål för tillsyn. Reglerna om detta finns i 27 kap. i miljöbalken. Tanken är att den som förorenar ska stå för samhällets kostnader. Avgifter för kontroll enligt livsmedelslagstiftningen regleras i livsmedelslagens § 28.

Om fakturan inte betalas

Fakturan ska betalas inom 30 dagar. Om fakturan inte betalas så överlämnas kravhanteringen till Visma Collectors. En påminnelsefaktura skickas tillsammans med en påminnelseavgift om 60 kronor.

Om fakturan ändå inte betalas så skickas ett inkassokrav plus inkassoavgift om 180 kronor. Har du problem att betala fakturan kontakta Visma Collectors och be om en avbetalningsplan. Visma Collectors når du på telefonnummer 0771-23 24 00.