Förenklad delgivning

Vi använder oss av så kallad förenklad delgivning vid viss handläggning.

Syftet med delgivning är att vi (den lokala myndigheten för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll) ska få bevis om att en person eller företag har tagit emot en viss handling. Delgivning kan ske på olika sätt. Tidigare har vi vanligtvis skickat ett mottagningskvitto tillsammans med beslutet eller handlingen, där du har skrivit under att du har tagit emot handlingen. Från och med den 1 september 2013 har vi ersatt den delgivningsmetoden med förenklad delgivning.

Så här kommer förenklad delgivning att gå till

  • Efter att vi har varit i kontakt med dig kommer du att få en information om att vi använder förenklad delgivning. Informationen kan du få via sms, brev, e-post eller direkt vid inspektion eller kontroll.
  • När beslutet sedan är fattat kommer vi att skicka det till dig i ett vanligt brev. Brevet skickas till den adress som vi fått uppgifter om att du nås på.
  • Närmast följande arbetsdag skickar vi ett särskilt meddelande till dig om att vi har skickat handlingen eller beslutet samt information om att du ska kontakta oss snarast om det inte har kommit fram.
  • Du anses vara delgiven, det vill säga, vi anser att du har fått ta del av handlingen, beslutet etc.  när det har gått två veckor efter att vi har skickat det särskilda meddelandet till dig.
  • Om det i handlingen, beslutet etc. finns angivet ett datum från vilket en frist börjar löpa, så börjar tiden räknas från att tvåveckorsperioden gått ut.

Var uppmärksam på detta

  • Anmäl alltid adressändring till oss.
  • Ta hand om och öppna din post regelbundet, så att du inte missar någon frist eller tidpunkt för en åtgärd du behöver göra.
  • Om du inte kan öppna din post under en tid, till exempel om du är bortrest, hör av dig till oss så att vi vet att du inte kan ta del av vår handling. Vi kan då välja att skicka handlingen med mottagningskvitto.
  • Får du ett mottagningskvitto så ska du skriva datum när du fått handlingen, underteckna med ditt namn och skicka tillbaka till oss. Då har du talat om att du fått handlingen. Har du synpunkter på innehållet i handlingen kan du överklaga beslutet eller skriva ner dina synpunkter och skicka till oss