Bilden visar röda och gula trattar nedsatta i berget inför sprängning.

Seveso-anläggningar

1976 skedde en allvarlig kemikalieolycka i orten Seveso i norra Italien. Efter den händelsen skapades ett särskilt EU-direktiv för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Vilka verksamheter som omfattas av lagstiftningen beror på mängden av farligt/farliga ämnen som kan förvaras. Alla verksamheter som omfattas av Sevesolagen måste anmälas till länsstyrelsen. Det finns två olika kravnivåer i reglerna, en högre och en lägre nivå. 

Tillsyn av Seveso-anläggningar

Länsstyrelsen granskar hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar i verksamheten. Tillsynen görs ofta tillsammans med räddningstjänsten och milökontoret, dvs. Miljösamverkan östra Skaraborg för de anläggningar som finns i kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. 

Sevesolagstiftningen

Sevesodirektivet omfattar

  • lag (199:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
  • förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begäransa följderna av allvarliga kemikalierolyckor
  • MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Även inom de här lagarna finns regler om Seveso-anläggningar

  • miljöbalken (1998:808)
  • plan- och bygglagen (2010:900)
  • lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Mer information om Seveso-anläggningar

Vill du veta vilka anläggningar inom vårt verksamhetsområde som omfattas av Sevesolagen så finns information på Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs (Falköping, Götene, Skara, Tidaholm) och Räddningstjänsten Östra Skaraborgs (Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Tibro och Töreboda) webbplatser.