Bild på ett solskydd i trä vid en förskola.

Utemiljöer vid förskolor och skolor

Barn är extra utsatta för skadliga mängder av solens UV-strålning. De har tunnare hud och bränner sig lättare, vilket kan öka risken för att längre fram i livet drabbas av hudcancer.

Planera solskydd vid utemiljöerna

När man gör iordning utemiljöer vid förskolor och skolor är det bra att planera så att det finns träd, buskar och andra skydd som skyddar barnen för solens strålar. I Strålsäkerhetsmyndighetens broschyr "Solskyddsfaktorer - sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn" finns idéer och tips som är lätta att ta till sig.