På bilden visas ett antal höns i en inhägnad hönsgård.

Hobbyuppfödare av fjäderfä

Om du vill ha ett mindre antal höns och bor utanför detaljplanelagt område krävs inte tillstånd från Miljösamverkan. Men det är fortfarande några saker du bör tänka på så att det inte uppstår olägenheter.

 • Det är bra om du informerar dina grannar om att du tänker skaffa höns. Berätta gärna om du planerar att ha tupp eller inte.
 • Om du funderar på att även ha tupp, så är det bra att inte låta tuppen vara utomhus dygnet runt. Tuppen låter ju en del och man kan uppfatta hans galande som ett störande inslag.
 • Du behöver fundera på hur du tar hand om gödslet på bästa sätt. Tänkt på att lukten från hönsgödsel kan vara ganska stark. Tänk även på att hantera  gödslet så att det inte förorenar dricksvattenbrunnar eller vattendrag som finns i närheten.
 • Miljöbalkens hänsynsregler gäller även för privatpersoner. I detta fall rör det sig i första hand om lukten, hönornas och tuppens kacklande och hanteringen av gödslet.
 • Skaffar du dig många höns (upp mot ett par hundra) är det helt andra regler som gäller. Kontakta oss igen om du planerar för att ha många höns.
 • Du har alltid ansvar för att olägenheter inte uppstår.

Fågel influensavirus finns naturligt bland vilda fåglar - se till att skydda dina egna djur

I Sverige gäller skyddsnivå 1, vilket innebär att fjäderfä får gå ut, men att foder och vatten ska ges under tak eller under ett skydd utomhus.

Det är viktigt att ha goda skötselrutiner och att i möjligaste mån förhindra direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar. Som djurägare ska du vara uppmärksam och ta kontakt med veterinär om dina djur visar ökad dödlighet, förändringar i foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Allmänna hygienregler

 • Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
 • Håll rent runt hus och inhägnader.
 • Var noga med rutinerna vid hygiengränserna.
 • Tvätta händerna efter kontakt med fåglarna.
 • Efter en utlandsvistelse bör du inte ha kontakt med tamfåglar förrän tidigast efter 48 timmar.