Lokaler för livsmedelshantering

Lagstiftningen är målstyrd, det innebär att det ofta finns flera sätt att uppfylla kraven för att producera säkra livsmedel. Det är du som livsmedelsföretagare som har ansvar för att maten är säker.

Lokalens utformning

Reglerna beskriver inte i detalj hur en livsmedelslokal ska vara utformad. Det innebär att du som livsmedelsföretagare kan uppfylla kraven på olika sätt. Men generellt behöver ytor och material vara täta, släta och lätta att göra rent. Materialet som används ska vara giftfritt.

När du väljer lokal för livsmedelshantering

Lokalen ska vara anpassad till den verksamhet som du kommer att bedriva. Den ska vara i gott skick och du ska hålla lokalen ren. När du väljer lokal för din livsmedelsverksamhet är det några saker du behöver ha i åtanke.

Här följer några exempel på frågor du behöver få svar på.

 • Hur kan lokalen inredas så att den är lätt att hålla ren?
 • Hur kan du se till att tillagad mat inte möter disk, avfall eller annat smutsigt material?
 • Vilken ventilation finns i lokalen? Hur stort är ventilationsflödet? 
 • Vilken kyl- och frysutrustning finns det eller är det möjligt att ha i lokalen?
 • Vilka utrymmen och arbetsytor finns för beredning?
 • Finns lämpligt utrymme för disk?
 • Hur kan du se till att personalen kan tvätta händerna?
 • Hur kan du ordna omklädning och toalett för personalen?
 • Hur kan du lösa utrymme för städutrustning?
 • Hur löser du vatten, avlopp, fettavskiljare och avfallshantering?
 • Hur kan du försäkra dig om att skadedjur inte kan ta sig in i lokalen?
 • Får lokalen användas för livsmedelshantering av fastigehtsägaren?
 • Behöver du bygglov för att anpassa lokalen till dina önskemål? Kontakta byggnadsnämnden i din kommun för mer information.