Ansvarsutredning

Den som är ansvarig för en förorening ska betala saneringsarbetet

För att försöka få klarhet i vem som är ansvarig för att sanera ett område utförs en så kallad ansvarsutredning. Verksamheter som förekommit på platsen kartläggs, fastighetsägarens eventuella ansvar utreds, med mera.

Vem är ansvarig för att sanera ett förorenat område?

I Sverige följer vi den internationella principen att det är förorenaren som ska betala för att åtgärda eventuella problem som har uppstått i eller kring en verksamhet.

Ett av problemen med förorenade områden är att föroreningarna oftast är gamla. Den som i första hand är ansvarig för att föroreningen har uppstått kan ha gått i konkurs, verksamheten kan har upphört och den som ansvarade för verksamheten kan ha avlidit.

I vissa fall kan därför fastighetsägaren, eller den som vill utföra ett arbete inom det förorenade området, bli den som betraktas som ansvarig enligt lagstiftningen och med andra ord bli den som ska utföra saneringen. I vissa särskilda fall kan staten skjuta till medel från en särskild fond för att genomföra en sanering