Avfall

För frågor som rör sophämtning kontaktar du Avfallshantering Östra Skaraborg

Om du vill ändra storlek på sopkärl, avsäga dig eller önska kärl för matavfallsinsamling, anmäla flytt, anmäla uppehåll i sophämtningen eller om du vill ha ett annat hämtningsintervall för det gröna kärlet så ska du kontakta Avfallshantering Östra Skaraborg, som ansvarar för sophämtningen.

Använd gärna E-formulären

Fyll i uppgifterna direkt på datorn. Klicka på knappen "Skicka". Din anmälan/ansökan skickas  till vår officiella e-postadress. Har du fyllt i din egen e-postadress så får du en kopia på din anmälan/ansökan skickad dit. 

Om du hellre vill använda blanketterna

För att öppna en blankett behöver du programmet Adobe Reader vilket är ett gratisprogram. Under "Länkar" hittar du till Adobes webbplats för Adobe Reader. Med Adobe Reader kan du:

  • Fylla i blanketten på datorn
  • Spara ner ifylld blankett på din dator
  • Vår officiella e-post finns i blankettens huvud och är klickbar.
  • Om du vill kan du skriva ut ifylld blankett.
  • Använder du Google Chrome som webbläsare kan du först behöva spara ner blanketten, för att därefter fylla i uppgifterna och spara den igen. Sedan kan du skicka blanketten med e-post till vår officiella e-postadress.