Bilden visar två par fötter iklädda raggsockor framför en brasa.

Eldning

Det är populärt att installera ved- eller pelletspannor för att värma sin fastighet. Men ibland händer det att grannar störs av röken. Därför är det viktigt att du eldar på rätt sätt. Det är du som eldar som är skyldig att se till att göra det på ett sådant sätt att eldningen inte stör någon annan.

Elda rätt

 • Använd endast torr ved. Anpassa mängden efter värmebehovet.
 • Se till att ha tillräcklig lufttillförsel. Att ha en ackumulatortank installerad gör det möjligt för dig att alltid ha tillräcklig lufttillförsel.
 • Du får inte elda hushållsavfall.
 • Du får inte elda plast, målat trä eller tryckimpregnerat trä, spånplattor eller liknande.
 • Titta på röken. Är den nästan osynlig och i det närmaste luktfri så eldar du rätt.
 • Elda med ordentlig glödbädd när ny ved läggs på.
 • Sota ofta. Fråga skorstensfejarmästaren vad som gäller för din panna.
 • Ta hänsyn till dina grannar. Många olika typer av problem kan uppstå om du inte eldar rätt. Dina grannar kanske får luftvägsirritationer, det luktar illa från en dåligt skött vedpanna och pannan kan sota och släppa ifrån sig flagor som smutsar ned omgivningen. Det är du som eldar ved eller andra bränslen som har ansvaret för att dina grannar inte utsätts för olägenhet.

Välj rätt panna

Om du ska installera en ny ved- eller pelletspanna, köp alltid en miljögodkänd panna. Använder du din vedpanna för ditt totala värmebehov så ska du ha en ackumulatortank installerad.  Kom ihåg att den ska ha en storlek som är i proportion till ytan du ska värma upp.

Effekter på hälsan

Röken innehåller ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön. Den innehåller bland annat ämnen som är cancerframkallande. Särskilt känsliga för rök är astmatiker och allergiker.

Problem som kan uppstå

 • Utan ackumulatortank kanske du inte kan elda med tillräcklig lufttillförsel.
 • Husen kanske ligger väldigt tätt. Då påverkas dina grannar av röken hur du än gör.
 • Det kanske är skillnader i höjd i terrängen runt omkring så att röken från din vedpanna letar sig till dina grannar hur duktig du än är att elda rätt.
 • Dålig förbränning ger en svart eller gul rök med kraftig lukt.

Bygglov och bygganmälan

Om du ska installera en ny ved- eller pelletspanna, kakelugn eller braskamin så kan du behöva ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan. Det är en bra idé att du noga kontrollerar höjdskillnader i hus- och markhöjd och att du tar reda på den förhärskande vindriktningen i ditt område. Då vet du vilka av dina grannar som kan komma att bli påverkade av röken från din vedpanna.

Braskaminer

Allt fler väljer att installera braskaminer i sina villor. Det är viktigt att vara medveten om att en braskamin inom tätort endast får användas för myseldning vid enstaka tillfällen per vecka.

Badtunnor

Det blir mer och mer populärt att ha en badtunna på tomten. Eftersom vattnet i badtunna måste värmas upp så gör man det oftast genom att elda med ved. Därför är det bra att du informerar dina grannar innan du köper badtunnan.

Röken från eldningen kan orsaka liknande problem för dina grannar som om du eldar i en braskamin. Tänk därför på att du eldar i badtunnan så att du stör dina grannar så lite som möjligt. Om husen ligger tätt kan det vara olämpligt att ha badtunna. Vi kan komma att  begränsa eldningen om den blir en olägenhet för människors hälsa.

Kontrollera gärna med byggnadsnämnden i din kommun om du behöver ha bygglov för badtunnan.  

Har du synpunkter på din grannes vedeldning?

Börja med att prata med din granne på ett vänligt sätt. Berätta att du känner dig störd av till exempel röken från grannens vedeldning. Fråga på ett vänligt sätt om det finns något sätt att ändra på det som du störs av.

Om ni inte kan komma överens om en förändring som båda parter är nöjda med så kan du kontakta Miljösamverkan östra Skaraborg. Ett litet tips innan du gör det är att du under minst tre veckor för dagbok över dagar och tider som du störs och gärna vad du störs av. Då har vi ett större underlag för att kunna hantera ditt klagomål snabbare. Använd gärna den enkla störningsdagboken som du finner till höger.

Om vi gör bedömningen att ditt klagomål är befogat så kan vi reglera din grannes vedeldning genom villkor. Ibland kan vi även förbjuda en fastighetsägare att elda i sin panna/braskamin. Om klagomålet är riktat till en fastighetsägare som inte använder en miljögodkänd panna eller om det saknas en ackumulatortank till pannan så kan eldningen komma att regleras.