Bilden visar en skylt för naturrreservat med gröna löv bakom.

Naturreservat

Miljösamverkan östra Skaraborg är ansvarig för tillsynen av kommunala naturreservat. Det finns även naturreservat som inte är kommunala, dessa har Länsstyrelsen tillsyn över. Vid tillsynen görs en bedömning av hur reservatets föreskrifter följs. Miljönämnden Östra Skaraborg kan dessutom ge dispens till intrång i reservatet som inte strider mot föreskrifterna.

I Falköping, Hjo och Skövde finns totalt åtta kommunala naturreservat:

Bestorp (Falköping)

Billingekleven (Skövde)

Getaryggen (Skövde)

Gröne mad (Falköping)

Hjoåns dalgång (Hjo)

Klasborg-Våmb (Skövde)

Nohlmarken (Skövde)

Ulveksbackarna (Skövde)


Mer information om naturvård och naturreservat finns på respektive kommuns webbplats, se länkar.