Bilden visar landskap med halmbalar

Miljöbarometern för östra Skaraborg

Miljöbarometern visar vart vi är på väg. Webbplatsen beskriver miljösituationen och miljöutvecklingen utifrån lokala och nationella miljömål.

Miljöbarometern är en resurs för alla som söker fakta om miljösituationen eller vill veta mer om kommunernas miljöarbete. Bakom webbplatsen står Miljösamverkan östra Skaraborg tillsammans med de fem kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.

Miljöredovisning

Miljöutvecklingen redovisas genom många utvalda miljöindikatorer uppdelade i nio fokusområden; klimat, energi, trafik, luft, vatten, natur och jordbruk, hälsa och miljögifter, avfall och återvinning samt livsmedel och konsumtion. Inom varje område beskrivs kopplingen till nationella miljömål, miljökvalitetsnormer eller gränsvärden. Statistiken har hämtats från en mängd olika källor, dels från nationella och regionala myndigheter och dels från den egna miljötillsynen och de kommunala förvaltningarna och bolagen.

Miljöbarometern vänder sig till intresserad allmänhet, kommunernas tjänstemän och politiker såväl som elever och studenter som kan hitta data till skolarbeten och uppsatser. Syftet med webbplatsen är att öka insynen och delaktigheten i kommunernas miljöarbete och att öka användningen av miljö- och hållbarhetsdata som beslutsunderlag.