Bilden visar många batterier.

Farligt avfall

Farligt avfall kan till exempel vara giftigt, cancerframkallande, frätande, smittförande, brandfarligt, fosterskadande eller ekotoxiskt. Farligt avfall som hanteras på ett felaktigt sätt kan utgöra en stor risk för skada på människan och miljön.

Farligt avfall som finns i hushållen kan till exempel vara färgrester, lösningsmedel, oljerester, kemikalier, sprayburkar, starkt surt eller alkaliska medel. Hushållen ska lämna farligt avfall till någon av återvinningscentralerna.

Apoteken tar emot överblivna eller för gamla mediciner.

För mer information om sortering av hushållens farliga avfall se Avfall & Återvinning Skaraborgs (A&ÅS) webbplats. A&ÅS kontaktar du på 0500-49 81 85 eller e-post info@avfallskaraborg.se