Ventilation och störande lukt

I inomhusluften samlas många olika föreningar från till exempel matlagning, rökning och städning. All luft i en bostad måste därför bytas ut med jämna mellanrum. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att luften i ett rum ska bytas ut varannan timma. Bra ventilation minskar bland annat risken för allergiska reaktioner och hälsoproblem orsakade av fukt.

Kännetecken på dålig ventilation:

 • Det luktar instängt och/eller luften uppfattas som torr.
 • Fukt skapas på insidan av fönster, framför allt på vintern.
 • Imman på badrumsspegeln försvinner inte inom 15 minuter efter dusch.
 • Dålig lukt kommer in genom dina frånluftsventiler i badrum eller kök.
 • Stekos i köket försvinner långsamt.
 • Frånluftsventilen suger inte tag i en pappersbit som du håller upp.

Det här kan du som boende själv göra för en bättre ventilation

 • Håll friskluftsventiler och vädringsfönster öppna så att luftbytet förbättras.
 • Vädra ofta, med korsdrag under en kort stund i stället för att låta fönstret stå på glänt en hel dag.
 • Rengör ventiler i badrum och kök regelbundet.
 • Gör rent filtret i köksfläkten ofta, gärna en gång i månaden.
 • Kontollera frånluftsventilerna. Håll en bit papper mot ventilen. Om papperet sugs fast fungerar ventilationen.
 • Ha gärna köksdörren på glänt och låt fönster i närliggande rum vara öppna.
 • Installera inte köks- eller badrumsfläkt i flerfamiljshus utan att tala med fastighetsägaren eftersom detta kan påverka hela husets gemensamma ventilation.

Om du har klagomål på ventilationen

 • Kontakta fastighetsägaren så att han eller hon kan åtgärda problemet. Förklara sakligt hur du upplever problemet i lägenheten eller omgivningen.
 • Bor du i en bostadsrättsförening så pratar du med föreningens styrelse. Styrelsen har utredningsansvaret även om du som bostadsrättsinnehavare kan komma att stå för kostnaderna i efterhand.

Om du inte får någon hjälp från fastighetsägaren så kan du kontakta Miljösamverkan östra Skaraborg. 

Ett tips är att du under minst tre veckor för noteringar om lukten eller vad det är som du upplever obehagligt. Då har vi ett större underlag så att vi kan hantera ditt klagomål snabbare. Du kan använda vår enkla störningsdagbok.