Bilden visar flera olika sorters piller och tabletter.

Kosttillskott

För de allra flesta räcker det med en vanlig, varierad kost för att få i sig det kroppen behöver.

Det är inte så många människor som verkligen behöver kosttillskott. Men vissa grupper kan behöva äta det under en begränsad tid, till exempel små barn som behöver D-droppar.

Är kosttillskott och hälsokost samma sak?

Kosttillskott definieras som livsmedel. Kosttillskott är till exempel vitaminer och mineraler i koncentrerad form. Även aminosyror, essentiella fettsyror, fibrer, olika örter och växtextrakt i koncentrerad form, och som är avsedda att tas i små mängder, kan säljas som kosttillskott.

Hälsokost är ett vidare begrepp som omfattar kosttillskott men också biodynamiskt odlade livsmedel, örter, traditionella växtbaserade läkemedel och naturläkemedel. Läkemedelsverket måste godkänna läkemedel innan de får säljas. För kosttillskott finns inget godkännande- eller registreringsförfarande. Det är den som producerar och den som säljer kosttillskotten som ansvarar för att de är säkra.

Den som säljer kosttillskott får inte påstå att produkten har någon medicinsk effekt, till exempel att produkten kan förebygga, behandla eller bota sjukdomar. Om man använder sådana påståenden i marknadsföringen klassas produkten som läkemedel.

Vem behöver kosttillskott?

De allra flesta får i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler genom den vanliga maten. De flesta av oss har därför inget behov av extra kosttillskott. Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida om vilka personer som kan ha behov av att ta kosttillskott.

Risker med kosttillskott

Många giftiga ämnen kommer från växtriket. Därför finns det kosttillskott som kan vara skadliga. Det är sällan som kosttillskott har testats vetenskapligt så man vet inte alltid så mycket om dem. Foster, barn, gravida och ammande kan vara extra känsliga för olika ämnen som finns i kosttillskott. Var extra uppmärksam om du köper kosttillskott via internet. Vissa av kosttillskotten som förbjudits i Sverige på grund av att de är farliga för hälsan, säljs ibland via hemsidor. Läs gärna mer om risker med kosttillskott på Livsmedelsverkets hemsida.

Vad innehåller maten?

På Livsmedelsverkets hemsida kan du få reda på näringsinnehållet i drygt 2 000 livsmedel och maträtter. Du kan även ta del av kostråden och näringsrekommendationerna. Och du kan göra ett enkelt test för att få reda på om du får i dej den näring du behöver.