Kemikalier i hemmet

När du använder kemikalier är du ansvarig, även som privatperson, om miljön förorenas. Här är några saker att tänka på när du förvarar, använder och slänger kemikalier.

Köp miljömärkta produkter

När du använder kemikalier är du ansvarig, även som privatperson, om miljön förorenas. Tänk därför på vilka produkter du köper hem och hur du hanterar dessa.

Använd inte mer kemikalier än du behöver och var noga med att inte överdosera. Välj gärna miljömärkta produkter, t.ex. när du köper disk-, tvätt- och rengöringsmedel. De är mindre farliga för både dig och miljön. När du ska måla bör du välja en färg som är miljöanpassad.

Undvik bekämpningsmedel

Alla bekämpningsmedel är mer eller mindre farliga för hälsa och miljö. Ta reda på om du verkligen behöver använda kemisk bekämpning. I kampen mot ogräs är exempelvis marktäckväv en skonsammare metod.

I vissa fall kan du behöva anmäla eller ansöka om tillstånd för att få använda bekämpningsmedel. 

Kolla efter varningssymboler

Kemikalier som är farliga för miljön eller din hälsa ska vara märkta med särskilda farosymboler. Undvik att köpa dessa produkter. Om du ändå måste göra det läs noga på förpackningen. På Kemikalieinspektions hemsida finns information om märkning av olika produkter.

Fråga den som säljer

Om du är osäker på egenskaperna hos en kemisk produkt ska du i första hand fråga den du köpt produkten av. Du kan även höra av dig till Kemikalieinspektionen. Om du ändå är osäker på hur du ska hantera ett kemiskt ämne kan du höra av dig till oss på Miljösamverkan östra Skaraborg.  

Vad gör jag med kemikalierester?

När kemikalier blir avfall får de ofta farliga egenskaper. Detta så kallade "farligt avfall" kan t.ex. vara lim, färgrester eller rengöringsmedel. Som privatperson kan du gratis lämna ditt farliga avfall på olika ställen i våra kommuner. På webbplatsen för Avfallshantering östra Skaraborg hittar du din närmaste återvinningscentral.

Släng inte kemikalier i soporna och häll aldrig ut dem i avloppet. Kemikalierna kan oftast inte tas bort i reningsverket. Istället går de rakt ut i naturen där de förorenar sjöar och vattendrag.

Du får aldrig hälla ut kemikaler i gatubrunnar. Vattnet leds ofta direkt ut i vattendragen och du kan orsaka stor miljöskada.

Vad gör jag med överbliven medicin?

Lämna gammal och överbliven medicin till ett apotek.

Rester av läkemedel ska inte slängas i avloppet. Reningsverken klarar inte av att rena bort läkemedelsresterna utan de passerar ut i vattendragen. Där kan de orsaka genskador och sänka immunförsvaret hos fiskar och andra organismer.