Bilden visar ett litet barn som står på stranden och spanar ut över vattnet.

Badvatten

I vårt område finns gott om trevliga möjligheter till bad, både i simhall och vid badstrand.

I simhallar och på de offentliga badplatserna tas det regelbundet prover på vattnets kvalitet. Det är den som ansvarar för badet som tar proven. Ett vattenprov kan vara "tjänligt", "tjänligt med anmärkning" eller "otjänligt". Enstaka sämre resultat kan förekomma utan att badet i sin helhet bedöms som otjänligt. Är ett provsvar inte tjänligt görs en utredning.

I vissa fall kan miljösamverkan besluta om badförbud. Den som ansvarar för en badplats kan också stänga den på eget initiativ.