Gemensamt avlopp

Många områden på landsbygden lämpar sig väl för gemensamma avloppslösningar. En gemensamhetsanläggning för flera fastigheter är oftast både mer kostnadseffektivt för dig och bättre för miljön.

Är ni några grannar i samma område som behöver göra om avloppet kan en gemensam avloppsreningsanläggning vara en god idé. Den ger både ett bra skydd för miljön och flera fördelar för dig som fastighetsägare.

Några av fördelarna med att bilda en gemensamhetsanläggning:

  • mer långsiktig och hållbar lösning
  • bättre miljö- och hälsoskydd genom högre reningskrav och bättre kontroll på skötsel och underhåll
  • mindre risk att förorena ert dricksvatten

Kostnadsfri och opartisk VA-rådgivare

För att fånga upp lämpliga områden och samla fastighetsägare inom respektive område har Miljösamverkan och kommunerna inrättat en gemensam resurs, en VA-rådgivare.

Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri och kan vara ett bra stöd vid uppstart i arbetet med en gemensam avloppsanläggning.

Du som fastighetsägare kan få hjälp med myndighetskontakter, få förslag på möjliga alternativ för att förbättra avloppen och upplysningar om vilka eventuella utredningar som kan behöva göras. 

Vill du veta mer och har tankar på att lösa din avloppsrening gemensamt med en eller flera grannar kan du kontakta vår VA-rådgivare.