Bilden visar en hand som håller i en tänd cigarett.

Rökning på balkongen eller uteplatsen?

Det kan uppfattas som störande att en granne röker på balkongen eller uteplatsen. Vad gäller egentligen och vad kan vi göra?

Ja, det är tillåtet att röka på balkongen, men du får inte störa dina grannar.

Var den gränsen går kan vara svårt att säga direkt. Rökning från till exempel balkonger är inte en så allvarlig störning att fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen normalt kan förbjuda den. Det är i stället så att normal rökning från balkong är en typ av störning man får tåla när man bor i flerbostadshus. Läs gärna mer på Hyresgästföreningens, HSBs eller Fastighetsägarnas webbplatser. Länkar hittar du på den här webbsidan.

Vill du röka på balkongen eller uteplatsen?

Du behöver tänka på att dina grannar kan få in röken i sina lägenheter och bli störda av det. Anpassa din rökning!

Blir du störd av att din granne röker på balkongen?

Prata med grannen på ett vänligt sätt och berätta att du känner dig störd av grannens rökning. Fråga på ett vänligt sätt om det finns möjligheter att ändra på något så att du störs mindre.

Om ni inte kommer överens finns det inte så mycket annat att göra än att gå in och stänga fönster och dörrar. 

Vad kan fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen göra?

Fastighetsägaren har svårt att förbjuda normal rökning på balkonger eller uteplatser.

På gemensamma ytor, till exempel i tvättstugan eller i trapphuset, kan fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen genom olika ordningsregler förbjuda rökning.

Har du problem med att röklukt kommer in?

Om röken tränger in genom stängda dörrar och fönster kan det finnas brister i ventilationen. Då är det till fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse du ska vända dig i första hand. De ansvarar för att ventilationen fungerar på rätt sätt.