Karta för ansökan och anmälan

Den här kartan hjälper dig att på ett enkelt sätt få tillgång till en situationsplan för din ansökan eller anmälan. Klicka på länken så öppnas kartan i ny flik.

När du till exempel ska ansöka om att få bygga en ny avloppsanläggning eller anmäla att du vill anlägga en värmepumpsanläggning vill vi att du skickar med en situationsplan (karta) över din fastighet. På kartan ska du rita in var du planerar att ha din avloppsanläggning eller din värmepumpsanläggning. Vi vill även ha andra uppgifter inritade på kartan. De finns närmare beskrivna på respektive blankett. För att kunna rita på kartan behöver du först skriva ut den.

Här får du tillgång till en karta som du kan skriva ut hemma och sedan rita in alla uppgifter på.

Använd kartan så här:

 • Klicka på länken "Karta för ansökan och anmälan" under "Länkar" så öppnas kartan i ett nytt fönster.
 • Fyll i din adress i sökrutan i menylisten till vänster i kartan. Om du vet fastighetsbeteckningen kan du söka på den. Klicka på rätt adress eller fastighetsbeteckning så visas resultatet på kartan.
 • Vissa fastigheter saknar adress, trots att det finns en fastighetsbeteckning. Då visas inte fastigheten i sökrutan. Om du inte vet adressen eller inte får träff i svarsrutan så kan du zooma dig in direkt på kartan.
 • När du ska skriva ut kartan är det bra att bocka i rutan "Avancerade inställningar (skala och pappersstorlek)". Då blir ytan du vill skriva ut markerad och du kan flytta markeringen till rätt utskriftsområde.

 

Det här kan du se på kartan:

 • Fastighetsgränser
 • Vattenskyddsområden
 • Områden där det finns risk att borra i alunskiffer
 • Områden med kommunalt avloppsnät
 • Områden där avloppsnätets omfattning inte är bestämt
 • Natura 2000 områden
 • Naturreservat
 • Fornminnen

 

Du kan ta bort olika områden (lager) genom att i lagermenyn (tre streck ovanpå varandra) klicka bort det lager du inte vill se.