Kommunalt avlopp

Att ha sitt utsläpp av avloppsvatten kopplat till en kommunal avloppsanläggning är oftast den bästa och mest långsiktiga lösningen för rening av avloppsvattnet.

Kommunalt verksamhetsområde

Inom tätorterna, i så kallat verksamhetsområde, är fastighetsägarna tvingade att ansluta sitt avlopp till kommunens spillvattennät och reningsverk. Det kostar en slant med anslutningen och en årlig avgift för reningen av avloppsvattnet men å andra sidan behöver du inte bekymra dig om att anläggningen fungerar eller att bygga ny anläggning efter ett antal år.

Kommunerna kan besluta att utöka verksamhetsområdet. Man kan även besluta att ett område inte ska omfattas av verksamhetsområdet. Det här finns beskrivet i den så kallade ABVA, dvs. Allmänna bestämmelser om brukande av xxx kommuns allmänna VA-anläggning.

Utanför kommunalt verksamhetsområde

Bor du utanför det kommunala verksamhetsområdet och vill ansluta ditt avlopp till kommunens anläggning behöver du kontakta kommunens VA-avdelning för att diskutera om det är möjligt.

Gemensamhetsförening

Är ni flera fastighetsägare inom ett område som önskar bilda en gemensamhetsförening för att tillsammans ansluta till kommunalt VA kan ni ta hjälp av vår VA-rådgivare.