Bilden visar en person som håller sina händer under rinnande vatten.

Vatten

Vattnet på vår jord cirkulerar i ett ständigt kretslopp; ånga avdunstar från sjöar och hav och faller ned som regn och snö.