Bilden visar

Djur i din boendemiljö

Kommunens mark

Om du anser att det är problem med vilda djur på kommunens mark eller råttor i det kommunala avloppssystemet så kontaktar du kommunen, oftast samhällsbyggnadsförvaltningen eller den tekniska förvaltningen.

Skadade vilda djur

Om du ser ett vilt djur som uppehåller sig inom tätbebyggt område och på kommunens mark och det är utom allt tvivel att djuret är skadat så kontaktar du kommunens samhällsbyggnadsförvaltning eller tekniska förvaltning.

Om det skadade djuret uppehåller sig på privat mark och det är utom allt tvivel att det är skadat så kontaktar du Polisen.

Du får inte ta hand om det skadade djuret själv. Det är bara personer eller föreningar som har länsstyrelsens och Naturvårdsverkets godkännande som får ta hand om skadade djur.

Uppenbart sjuka vilda fåglar

Om du ser en eller flera fåglar som utom allt tvivel verkar sjuka så kan du kontakta länsstyrelsens veterinärenhet.

Djur som plågas, inte sköts eller inte mår bra

Länsstyrelsen i Västra Götaland ansvarar för djurskyddskontrollen i länet.