Värmekällans påverkan på din inomhusluft

Din värmekälla påverkar din inomhusluft. Om du gör förändringar av uppvärmningssystemet kan det få konsekvenser för andra funktioner i huset.

Den som eldar med olja, ved eller pellets har oftast ett pannrum och en skorsten där rökgaserna förs ut. I pannrummet är det varmt och torrt. Förbränningen innebär att stora mängder luft sugs ut genom pannan. I skorstensstocken brukar också finnas kanaler, där luft ventileras ut ur huset vilket ger en luftväxling och skapar undertryck i hela huset.

Om du byter uppvärmningssystem till t.ex. en värmepump, där du inte värmer skorstenen förändras systemet.

Vid byte av värmesystem kan du behöva komplettera med radiator i pannrummet där det annars blir kallt och fuktigt och det finns risk för mikrobiell påväxt. Dessutom kan du behöva se över din ventilation.

Om den varma murstocken försvinner så kan du behöva installera en mekanisk frånluftsfläkt för att ge rätt luftflöde och undertryck i huset.Det undertryck som man får när man eldar och har en varm skorsten är från fuktsynpunkt alltid positivt. Om du installerar ett nytt värmesystem utan att tänka igenom hur ventilationen fungerar riskerar man att luften vandrar ”som den vill” i huset. Då stiger den varma luften och orsakar övertryck i husets överdel, samtidigt som det är undertryck nedtill i huset. Detta kan göra att varm och fuktig inneluft trycks ut och orsakar fuktskador på vinden på undersidan av yttertaket.

Ett byte av värmesystemet kan också påverka krypgrunden om du har en sådan. Därför behöver krypgrunden lite extra uppsyn. Om fuktnivåerna är höga behöver du vidta åtgärder.