Järnbakterier i dike

Har du sett en oljeskimrande hinna på vattenpölarna i dikeskanten?

Oftast beror det på helt naturliga processer. I de allra flesta fall är det frågan om järnbakterier, vilket är helt ofarligt.

Man kan lätt tro att det handlar om olja som läckt ut eller dumpats i diket, men oftast är det naturen själv som ordnat med färgkalset. Det är fråga om ett helt ofarligt naturfenomen. Färgen förorsakas av järnbakterier som samlas i järnhaltigt vatten. När järnbakterien oxiderar järnet i vattnet så bildas färgade sediment.

Det kan lysa rostrött i en del pölar och i andra glimmar det i regnbågens färger. Den roströda färgen kommer från järnbakterier som finns naturligt. Även den silver- och regnbågsfärgade hinnan man ibland kan se på ytan beror på just järnbakterier.

Kontrollera med en pinne om du vill

Det är lätt att själv kontrollera om hinnan består av olja eller av järnbakterier genom att slå med en pinne på vattenytan. Om det är en hinna från järnbakterier så krackelerar ytan i kantiga flak.

Hinnan som bildas när bakterierna oxiderar järn liknar väldigt mycket ett oljespill. Är det olja så spricker inte ytan upp. Verkar det vara olja i vattent och inte järnbakterier, hör gärna av dig till oss.