Skadedjur och ohyra

Ohyra

Det har i alla tider funnits ohyra och skadedjur men de senaste årtiondena har antalet minskat. Det beror bland annat på bättre hygien och bättre byggnadsteknik.

Ohyra och skadedjur kan orsaka stor förödelse på till exempel livsmedel och trä. De är också en tänkbar spridningskälla för smittsamma sjukdomar. Till skadedjuren räknas till exempel mjölbaggar, kackelackor och myror.

Fastighetsägaren ansvarar för att

  • åtgärda skadedjur inom den egna fastigheten
  • hålla lägenheter för uthyrning fria från ohyra

 

Råttor

Har du problem med råttor i det kommunala avloppsledningsnätet så kontaktar du din kommuns tekniska förvaltning eller samhällsbyggnadsförvaltning.

Är det i stället problem med råttor ovan mark är det du som fastighetsägare som behöver vidta åtgärder. Tänk på att hantera dina sopor så att de inte drar till sig råttor. Du bör till exempel

  • förpacka soporna i påsar innan du lägger dem i sopkärlet,
  • ha ett tillräckligt stort kärl så att locket alltid går att stänga.

 

Om du ändå har problem så kontaktar du ditt försäkringsbolag för att höra om skadedjursförsäkring ingår i din villa- och hemförsäkring. Om du saknar skadedjursförsäkring kontaktar du själv ett saneringsföretag.