Det är viktigt att du ansöker om att få ha höns inom tätort.

Övriga sällskapsdjur (höns, minigrisar m.fl.)

Tillstånd krävs för att ha vissa djur

Inom planlagt område krävs att du har tillstånd för att få ha dessa djur:

 • häst, get, får, svin eller nötkreatur
 • orm
 • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
 • övriga djur som inte är sällskapsdjur

Sällskapsdjur har vi människor för sällskaps skull. I princip bor sällskapsdjuret  i samma bostad som du. Om du undrar vilka djur som du får ha som sällskapsdjur kan du läsa mer på Jordbruksverkets webbplats.

Minigrisar

Vill du skaffa minigris och ha den utomhus vid din villa inom detaljplanelagt område så behöver du ansöka hos oss om att få ha det.

Höns inom detaljplanelagt område

Höns som du planerar att ha i hönshus med en inhägnad betraktas inte som sällskapsdjur även om hönshuset finns på din villatomt.

Inom detaljplanerat område ska du alltid söka om tillstånd för att få ha höns.

Blankett för ansökan finns under blanketter. I ansökan ska du beskriva hur hönshuset, rastgården är utformad. Du bör informera fastighetsägaren om du inte själv äger fastigheten. Dina närmaste grannar behöver också informeras och intyga att de har fått informationen.

De här villkoren behöver uppfyllas för att du ska få tillstånd.

 • Olägenhet för människors hälsa får inte uppkomma.
 • Du måste lämna uppgift om du ska ha tupp. Det är inte säkert att du får lov att ha tupp.

För handläggning av din ansökan tar vi en avgift. Avgiftens storlek är bestämd av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Kontrollera med andra myndigheter

Du bör kontrollera med byggnadsnämnden i din kommun om vilket avstånd du måste ha mellan platsen där dina höns finns och din grannes fastighet.

Du ska hålla djuren på ett lämpligt sätt ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Vad som gäller ur djurskydd- och djurhälsosynpunkt kan Länsstyrelsen i Västra Götaland ge upplysningar om. Det är även Länsstyrelsen som arbetar med tillsyn över djurskyddet. 

Registrering

Sedan den 21 april 2021 gäller nya regler om registrering av fjäderfän. Det innebär att alla som håller fjäderfän, oavsett antal måste registrera detta hos jordbruksverket.  

Höns utanför detaljplanelagt område

Om du vill ha ett mindre antal höns och bor utanför detaljplanelagt område krävs inte tillstånd från Miljösamverkan. Men det är fortfarande några saker du bör tänka på så att det inte uppstår olägenheter.

 • Det är bra om du informerar dina grannar om att du tänker skaffa höns. Berätta gärna om du planerar att ha tupp eller inte.
 • Om du funderar på att ha tupp, så är det bra att inte låta tuppen vara utomhus dygnet runt. Tuppen låter ju en del och närboende kan uppfatta galandet som ett störande inslag.
 • Du behöver fundera på hur du tar hand om gödslet på bästa sätt. Tänk på att lukten från hönsgödsel kan vara ganska stark. Tänk även på att hantera gödslet så att det inte förorenar dricksvattenbrunnar eller vattendrag som finns i närheten.
 • Miljöbalkens hänsynsregler gäller även för privatpersoner. I detta fall rör det sig i första hand om lukten, hönornas och tuppens kacklande och hanteringen av gödslet.
 • Skaffar du dig många höns (upp mot ett par hundra) gäller andra regler. Kontakta oss om du planerar för att ha många höns.