Bilden visar ett barn som häller upp vatten i ett glas.

Egen brunn

Det är viktigt att ha kontroll på vattnet i din egen brunn. Som privatperson är du själv ansvarig för att ditt vatten håller god kvalitet. Både vattenkvalitet och vattentillgången kan variera över tiden. Vattnet kan vara dåligt utan att det är missfärgat eller smakar illa. Det innebär att du behöver kontrollera vattenkvaliteten regelbundet. En gång vart tredje år rekommenderar Livsmedelsverket att vatten från en egen brunn analyseras. Vilka parametrar som bör ingå kan du läsa om på Livsmedelsverkets hemsida.  

Analysera ditt dricksvatten

Om du vill göra en analys av vattenkvaliteteten kan du vända dig till något av de laboratorier som utför vattenanalyser. Det finns flera laboratorier i Sverige och du kan beställa material för vattenprov direkt via deras webbshopar.

Sköt om din brunn

Om du har en egen brunn för dricksvattnet är det viktigt att du har kunskap om brunnen och hur du på bästa sätt sköter om den för att vattnet ska hålla en hög kvalitet. Oftast är enskilda brunnar av tre olika typer: grävd brunn, filterbrunn eller borrad brunn.

Det finns några känsliga ställen som du som brunnsägare behöver ha koll på:

  • Ytligt vatten som påverkar vattenkvaliteten, till exempel vatten från enskilt avlopp som förorenar grundvattnet, gödselupplag eller läckande oljetankar.
  • Brunnens konstruktion.
  • Trasigt eller otätt brunnslock.
  • Otäta genomföringar eller ledningar.

På Livsmedelsverkets webbplats finns en bra broschyr om hur du sköter om din brunn så att ditt dricksvatten kan ha en bra kvalitet. Där finns även en broschyr om vad du ska tänka på när du anlägger en ny brunn.

Ska du anlägga en ny dricksvattenbrunn?

För att få anlägga (gräva eller borra) för dricksvatten för en en- eller tvåfamiljsfastighet behöver du inte anmäla eller ansöka om detta till oss. Detta räknas som en så kallad vattenverksamhet enligt miljöbalken (11 kap. 11 §) men är undantaget från kravet att få ett tillstånd innan man gör jobbet. Däremot är det bra om du anmäler din brunn till brunnsarkivet.

Om du borrar för vatten till fler än 2 hushåll gemensamt så räknas det som vattenverksamhet och behöver anmälas. Du kan läsa mer om detta på Länsstyrelsens webbplats.