Kontaktformulär

Undrar du något eller vill påverka oss? Vi tar gärna del av dina frågor, synpunkter, förslag eller upptäckta fel. Här kan du skriva direkt till oss.

Vårt kontaktformulär kan du använda för att kontakta oss på Miljösamverkan. När du tryckt på "Skicka" ser vi till att den person som är bäst lämpad för ärendet får det. Om du ställt frågor till oss hör vi av oss till dig inom två arbetsdagar via den kontaktväg du valt. 

Du kan skicka med foton, andra filer och peka ut en plats på kartan. Vi tar gärna emot information som du tror kan hjälpa oss att snabbare sätta oss in i ditt ärende. Uppge även ärendenummer om det gäller ett pågående ärende. 

För flera ärendetyper som klagomål, ansökningar och anmälningar har vi e-tjänster, följ länken till höger för att se om någon av dem passar för ditt ärende.

Ditt meddelande hanteras som en inkommen och därmed allmän handling som kan komma att registreras i vårt diarium. Handlingen omfattas av offentlighetsprincipen vilket innebär att vi kan komma att lämna ut handlingen om någon begär ut den. Vi gör alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut en handling.

Skriv aldrig personnummer, uppgifter om personers hälsa eller andra känsliga personuppgifter i formuläret.

    Om du vill vara anonym i kontakten med oss tänk då på att INTE uppge några uppgifter om dig själv. Så fort vi fått dina uppgifter omfattas de av offentlighetsprincipen.

Läs mer på vår webbplats om hur vi behandlar personuppgifter.  


Ladda upp filer
Klicka på kartan för att peka ut platsen
Hur vill du helst få återkoppling?